Skip to content

Skalning av net-zero lösningar genom Twin Transition

Urban Twin Transition Center (UTTC) är ett strategiskt initiativ som nyttjar möjligheterna med digitalisering för att säkerställa en grön omställning i Sverige.

Vetenskapligt validerade net-zero lösningar

Genom vetenskapligt validerade net-zero lösningar skapar vi ett batteri av lösningar redo för användning.

Best practice vid införande av net-zero lösningar

Genom att identifiera best practice och nödvändiga förutsättningar för införande möjliggör vi snabbt anammande av net-zero lösningar i städer.

Nationell skalning av net-zero lösningar

Genom att sprida validerade lösningar och best practice ämnar vi nationellt skala net-zero lösningar och säkerställa efterlevnad av Parisavtalet.

Tipsa oss om lösningar


Låt oss jobba tillsammans för att skala net-zero lösningar genom twin transition!