Skip to content

UTTC deltar i Bifrost

  • by

UTTC deltar som del i den svenska delegationen vid Bifrost summit, ett initiativ där svenska aktörer besöker Silicon Valley för att fördjupa samarbetet kring hållbar omställning.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *